Yapacağımız bir projede, uygulayabileceğimiz en pratik yöntem olarak Arduino’dan gelen verileri Python ile okuyup daha sonra işlemek olduğunu düşündük. Veritabanına göndermek olur, log tutmak olabilir.

Bir python dosyası çalıştığında, seri porttan gelen verileri almaya başlamalıydı. Temel olarak aşağıdaki kod örneğiyle seri porttan gelen verileri okuyabiliyoruz.

import serial
arduinoSerialData=serial.Serial("/dev/ttyUSB0",9600)
try:
	while 1:
		if(arduinoSerialData.inWaiting()!=0):
			myData=arduinoSerialData.readline()
			print myData
except KeyboardInterrupt:
	arduinoSerialData.close()

  • “/dev/ttyUSB0” arduinomuzun bağlı olduğu port. Bu sizin bilgisayarınızda değişiklik gösterebilir, bu adresi Arduino IDE üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • Program durdurulduğuna seri iletişimi durdurmak için ise try – except bloğu kullanıyoruz. Böylece “Ctrl + C” ile program durdurulup, seri iletişim kapatılıyor.

Sonuç: