WAMP – LAMP geçişinde ufak tefek problem yaşıyorum. Dün .htaccess içeren(seo link) bir script denerken hatayla karşılaştım, hatanın kaynağını ararken WAMP ile çalıştığımda”mod_rewrite” kullandığım aklıma geldi. Bunu Ubuntu üzerinde nasıl yapacağımı araştırırken denk geldiğim tüm çözümler Ubuntu 14.04 üzerineydi, 16.04 üzerinde (daha doğrusu bunun Apache ile ilgili olduğunu sanıyorum) değişiklik yapacağımız dosyanın yolunda ufak bir fark olduğunu farkettim. Ubuntu 16.04 üzerinde rewrite modunu kullanmak için,

1.Adım:
sudo a2emod rewrite

2.Adım:
sudo service apache2 restart

3.Adım:
cd /etc/apache2/ ile apache2 nin dizinine gidelim. Ve “apache2.conf” dosyasını gedit, nano veya tercih ettiğiniz bir editör ile açalım.

4.Adım:

Yaklaşık 160-170. satırlarda aşağıdaki kod bloğunu bulunuz,

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

AllowOverride değerini yukarıdaki gibi “All” yapınız.